Gebruiksvoorwaarden voor Casinos.buzz

Welkom bij Casinos.buzz, uw vertrouwde gids in de wereld van online casino's. Door de toegang tot en het gebruik van Casinos.buzz (“Website”), gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u geen gebruik maken van deze website.

Acceptatie van voorwaarden

Door het gebruik van Casinos.buzz, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, hierin opgenomen door middel van verwijzing. Als u onze website bezoekt in naam van een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om deze rechtspersoon aan deze voorwaarden te binden.

Gebruik van de website

Casinos.buzz voorziet gebruikers van casino recensies, gaming tips en affiliate links naar verschillende online casino's. Alle inhoud is enkel voor informatieve doeleinden. Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat gokken of wedden legaal is in hun rechtsgebied.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Casino.buzz en haar licentiegevers. Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casinos.buzz.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Casinos.buzz. Casinos.buzz heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Casino's.buzz, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website.

Veranderingen aan voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. We zullen ten minste 30 dagen van tevoren kennisgeving doen van het van kracht worden van nieuwe voorwaarden. Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Curaçao, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Contact

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info [ZZZ] casinos.buzz.